Disclaimer

Aansprakelijkheid.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de aandacht die aan het beheer van deze site wordt besteed, kan het voorkomen dat de informatie onvolledigheden of onjuistheden bevat.
Little Care Kraamzorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies op deze website, noch voor eventuele gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of eventuele gelinkte websites van derden. Dit geldt tevens voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website. Mocht je een onvolkomenheid op deze website ontdekken, dan kun je dit doorgeven aan de redactie van deze website.

Wijzigingen

Little Care Kraamzorg behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan (de informatie op) deze website.

Rechten

Je kunt als gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Evenzo aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt.

Wijziging van de voorwaarden

Little Care Kraamzorg behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze website van kracht zijn.

Inschrijven
Ben je overtuigd en wil je je inschrijven voor KraamZorg? Klik dan op onderstaande knop.


 Inschrijven 


Ja, Ik wil meer info
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via:
06 - 1257 2189
of klik op onderstaande knop.


 Contact